Marketing

Agricultorii moldoveni necesită informaţii marketing şi conexiuni în termeni optimi cu pieţele autohtone, dar şi cu cele din ţările vecine: UE (România, Polonia), Rusia, Ucraina.

Echipa FARM asigură operatorii pieţei de fructe, legume şi cereale cu informaţie operativă şi analitică ce vizează activităţile marketing pe întreg lanţul valoric. Serviciile marketing ale FARM includ:

  • Studii de piaţă la comandă
  • Dezvoltarea planurilor de marketing şi oferirea consultanţei individuale marketing
  • Facilitarea comerţului:
  • stabilirea legăturilor între producătorii agricoli, întreprinderile de prelucrare, supermarketuri, bazele angro, intermediari şi pieţe de desfacere, furnizori de echipamente şi inputuri
  • plasarea cererilor şi ofertelor comerciale pe AgraVista şi alte sisteme informaţionale

 

Dezvoltarea mărcii comerciale
Participarea la expoziţii şi târguri din ţară şi peste hotare
Organizarea campaniilor de promovare a clienţilor
Asistenţă în asigurarea managementului calităţii şi cerinţele pieţelor de export
Instruirea antreprenorilor în aspecte marketing.

[[en]]Similar Services[[ro]]Servicii similare

[[en]]Similar Services[[ro]]Servicii similare