Lobby & Advocacy

Federația Agricultorilor din Moldova ”FARM” desfăşoară activităţi de lobby şi advocacy reprezentând interesele membrilor în raport cu instituţiile abilitate.

Folosind metode diferite în abordarea problemelor şi propunerea soluţiilor, în desfăşurarea activităţilor de lobby, Federaţia se bazează pe două aspecte: studii analitice şi consultarea membrilor proprii. Din aceste două surse se face o sinteză formulată într-un document de poziţie promovat ulterior factorilor de decizie şi /sau mass-media prin:

Mese rotunde regionale şi naţionale
Dezbateri publice
Conferinţe de presă
Talk showuri TV specializate
Emisiuni radiofonice
Articole în ziare
Publicaţii/poziţii
Negocieri
Întruniri individuale.

[[en]]Similar Services[[ro]]Servicii similare

[[en]]Similar Services[[ro]]Servicii similare